skip to Main Content

Välkommen att ansöka om fritidsplats

Du ansöker om plats när du söker till skolan. Om du inte gjort detta så kan du ansöka genom att mejla till oss på info@exceleducation.se

Här uppger du ärende:

  • ansökan om plats fritidshem
  • Namn och personnummer på barnet/eleven

Du berättar sedan vilket av följande alternativ som du önskar:

  • Skoldagar, efter skoltid fram till kl 16.15. Avgiften är max 250 kr a 9 månader per år
  • Välj tid utifrån din arbetstid vardagar mellan kl 06.30-18.30. Avgiften följer gällande maxtaxa baserat på hushållets ekonomi
  • Uppsägningstid på fritidshemmet är två månader
  • Ändring av tider barn ska nyttja fritidshemmet ska göras minst två veckor i förväg. Tider för semesterperioden 15 juni-15 augusti ska aktivt meddelas senast 30 april, detta på grund av arbetstidslagen och semesterlagen.

Kontaktpersoner

Sakarias Winberg, Rektor
sakarias.winberg@exceleducation.se

 

Telefon

Tel: 0247-133 10
eller 070-723 02 00

Back To Top