skip to Main Content

Om du står bakom vår vision och vårt koncept så sker anmälan i två steg.

  1. Fyll i ansökningsformuläret
  2. Läs igenom och skriv under förväntansdokumentet. Ansökan är komplett och giltig när förväntansdokumentet är underskrivet av vårdnadshavare och oss tillhanda.

Förväntansdokument

  • (Observera att fritids även erbjuder läxhjälp)
  • Vårdnadshavare 1

  • Vårdnadshavare 2

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Back To Top