skip to Main Content
Erasmus+ Mobilitetsprojekt

Excels förskola och skola har beviljats ett Erasmus+ Mobilitets projekt som kommer att pågå mellan Augusti 2019 – December 2020. Projektet innebär att pedagoger från Excel åker ner till en skola i Spanien, Colegio Bilingüe Atalaya, för att starta upp ett samarbete med vår nya partnerskola som en del av arbetet med våra profiler Engelska och Internationalitet.

För att läsa mer om projektet:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SE01-KA101-060217

För att läsa mer om vår partnerskola:

https://www.colegioatalaya.es/en/

Logosbeneficaireserasmusright En
Back To Top