skip to Main Content

Skolan och förskolan fakturerar löpande fritidsavgift samt barnomsorgsavgift. När ett barn börjar hos oss begär vi in vårdnadshavares gemensamma bruttoårsinkomst. Utifrån denna summa avgörs sedan om avgiften ska bi enligt maxtaxa eller inte. Om den totala månadsinkomsten överstiger 52 410 kr faktureras man enligt maxtaxa. Har man flera syskon blir det en lägre avgift för barn 2, 3 osv. Det är föräldrarnas ansvar att meddela skolan om årsinkomsten ändras. Hör vi inget annat så utgår vi från de uppgifter vi har.

Avgifter för förskola 2022
Barn 1, 3% av inkomsten eller enligt maxtaxa 1 572 kr/månad
Barn 2, 2 % av inkomsten eller enligt maxtaxa 1 048 kr/månad
Barn 3, 1 % av inkomsten eller enligt maxtaxa 524 kr/månad
Barn 4, ingen avgift
Avgifter för fritidshem 2022
Barn 1, 2 % av inkomsten eller enligt maxtaxa 1 048 kr/månad
Barn 2, 1 % av inkomsten eller enligt maxtaxa 524 kr/månad
Barn 3, 1 % av inkomsten eller enligt maxtaxa 524 kr/månad
Barn 4, ingen avgift
Termintaxa för fritidshem
Om barnet bara går på fritids mellan 7.45-16.00 och inte på loven faktureras man enbart en gång per termin.
Förskoleklass-åk 1, 595 kr/termin
Åk 2-åk 3, 495 kr/termin
Åk 4-6, 195 kr/termin

Om vårdnadshavare vill ändra från maxtaxa till terminstaxa måste det meddelas innan terminstart, det går alltså inte att ändra under en termin. Har ni frågor eller funderingar? Maila ekonomi@exceleducation.se med era funderingar.

Back To Top