skip to Main Content

Fritidshem

Fritidshemmet hjälper våra elever att nå längre. Fritidshemmet ger stöd i elevernas utveckling både socialt och akademiskt. Vårt fritidshem för elever i år 4-6 erbjuder träning i project management. Detta är en viktig del i det entreprenöriella lärandet. Eleverna får här chans att starta, driva och utvärdera olika projekt.  

Välkommen att ansöka om fritidsplats

Du ansöker om plats när du söker till skolan via Admentum.

Om du inte gjort detta så kan du ansöka genom att mejla till oss på info@exceleducation.se

Här uppger du ärende:

  • ansökan om plats fritidshem
  • Namn och personnummer på barnet/eleven

Du berättar sedan vilket av följande alternativ som du önskar:

  • Terminstaxa: Skoldagar, efter skoltid fram till kl 16.00. Avgiften är max 250 kr a 9 månader per år.
  • Fakturan kommer en gång/termin.
  • Maxtaxa: Välj tid utifrån din arbetstid vardagar mellan kl 06.30-18.30. Avgiften följer gällande maxtaxa baserat på hushållets ekonomi.
  • Uppsägningstid på fritidshemmet är två månader.
  • Ändring av tider barn ska nyttja fritidshemmet ska göras minst två veckor i förväg. Tider för semesterperioden 15 juni-15 augusti ska aktivt meddelas senast 30 april, detta på grund av arbetstidslagen och semesterlagen.
  • Fritidshemmet håller semesterstängt v.28-31.
Back To Top