skip to Main Content

Om du står bakom vår vision och vårt koncept så sker anmälan i två steg.

1. Fyll i ansökningsformuläret genom att klicka här:
Registrering i Admentum
(Du omdirigeras nu till Admentums hemsida)

2. Läs igenom och skriv under Förväntansdokumentet. Ansökan är komplett och giltig när förväntansdokumentet är underskrivet av vårdnadshavare och oss tillhanda. Förväntansdokumentet skickas via post till oss på följande adress:

Profilskolan Excel
Hjortnäsvägen 35
79331
Leksand

 

Back To Top