skip to Main Content
idrott

FYSISK AKTIVITET

Forskning visar att fysisk aktivitet gör det lättare får hjärnan att processa information. Fysisk aktivitet leder till att man minns bättre och längre, man blir bättre på att se samband, kreativiteten ökar och man blir mer uppmärksam. På Excel vill vi ge våra barn och elever förutsättningar för att de ska lära sig så mycket som möjligt. Vi vill också att våra barn och elever ska må bra både fysiskt och psykiskt. Fysisk aktivitet finns därför på schemat varje dag

förskolebarn

ORDNING & REDA

Vi tror att ordning och reda är en av grundstenarna till att lyckas väl med sina studier. Vi skapar trygga lärmiljöer där varje elev obehindrat ska ges möjlighet att fokusera och inhämta kunskaper. Vi tror att trygga strukturer där man vet vad som förväntas, ger trygga barn och elever. Vi utgår ifrån forskning som visar på att tydliga förväntningar ger högre studieresultat.

skolarbete

ENGELSKA

Vi vill ge våra barn och elever goda förutsättningar för att kunna delta i såväl nationella som internationella sammanhang. På Excel läser vi extra mycket engelska. Våra äldre elever använder också engelska som umgängesspråk.

forskola

INTERNATIONALITET

Vi arbetar med att på olika sätt skapa internationella kontakter. Våra barn och elever ska på bästa sätt förberedas för att i framtiden kunna delta på den globala arbetsmarknaden.

Back To Top