skip to Main Content

Excellente är Excels egna restaurang. Excellente erbjuder god, näringsrik mat med bra råvaror, lagad från grunden utav våra egna kockar.

Precis som övriga verksamheter så utgör Excellente en viktig del i att varje dag, på olika sätt, kommunicera Excels koncept. Detta görs vi bland annat genom att Excellente

Lyfter fram det internationella perspektivet och olika elevers etnicitet på ett positivt sätt där olika länders matkultur uppmärksammas både genom maträtter samt tavlor med information om landet.

Personal och elever strävar efter att prata så mycket engelska som möjligt i restaurangen utifrån ålder och förmåga. Maten presenteras på engelska och de olika rätterna är också uppmärkta på engelska.

Har tydlig struktur med grönsaker uppdelade i varsina skålar, tydliga rutiner från det att man kommer in i restaurangen med lugn och ro, placeringar, tyst tid för matintag under 10 minuter för år F-6.

Serverar näringsrik mat för att alla ska få goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Skoldagen innehåller alltid fysisk aktivitet eller idrott.

Lagar vegetarisk mat i snitt 2,5 ggr/vecka vilket främjar klimatet globalt men även leder till en normalisering av att inte behöva äta kött till varje måltid.

Har daglig kontakt med huvudleverantören Svensk Cater för att minska matsvinnet. Samarbetar även med Hemköp med målet att arbeta hållbart och ta tillvara på råvaror som annars slängs från butiker.

Jobbar nära elevhälsa och vårdnadshavare bland annat då det gäller specialkost och anpassade måltider. För mer information se : nationella rekommendationer samt : gemensamma riktlinjer.

Kontakt

Johan Hallin & Ulrika Söderström
E-post: excellente@exceleducation.se
Instagram: @kitchenexcellente

Excellente 1
Excellente 2
Back To Top