skip to Main Content

Excels övergripande mål

Vi vill ge våra barn och elever en högkvalitativ utbildning. Vår målsättning är att de skall lära sig så mycket som möjligt. För att ge förutsättningar till detta har vi valt profilerna; ordning och reda, fysisk aktivitet samt engelska och internationalitet.

Vi vill bygga människor. På Excel ska individen stå i centrum och ges möjlighet till att upptäcka och utveckla sina unika förmågor, gåvor och talanger. Här ska dina framsteg uppmärksammas samtidigt som du ska utmanas att nå längre. Vi tror på individuella planer där varje barn och elev ges optimala möjligheter att utvecklas.

Vi vill fostra våra barn och elever till att bli ansvarstagande individer som med entreprenöriella förmågor kan förändra vardagen för både sig själva men även för andra.

Sammanfattningsvis vill vi ge våra barn och elever en god kunskapsgrund att utgå ifrån och en tro på att de är mer än kapabla att anta framtidens utmaningar och möjligheter.

 Vi vill helt enkelt vara en förskola och skola för dig som vill nå längre.

Vår vision är att vara en förskola och skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vår målsättning är att få varje barn och elev att varje dag känna glädjen över att lyckas och få känslan av att överträffa sig själv och sina egna förväntningar.

Back To Top