skip to Main Content
Erasmus+ Mobilitetsprojekt

Excels förskola och skola har beviljats ett Erasmus+ Mobilitets projekt som kommer att pågå mellan Augusti 2019 – December 2020. Projektet innebär att pedagoger från Excel åker ner till en skola i Spanien, Colegio Bilingüe Atalaya, i syfte att utbyta kunskap och idéer samt starta upp ett samarbete med vår nya partnerskola som en del av arbetet med våra profiler Engelska och Internationalitet.

För att läsa mer om projektet:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SE01-KA101-060217

För att läsa mer om vår partnerskola:

https://www.colegioatalaya.es/en/

Logosbeneficaireserasmusright En
Back To Top