skip to Main Content
LEK x TEC - Excel Education

Sedan 2010 har pedagoger på Excel haft kontakt med Mr Mikihiko Yamamoto och hans familj. Mikihiko driver företaget TEC Tobetsu Ecological Community, med basen i Tobetsu. TECs affärsidé är att bedriva och lära ut utomhuspedagogik mot skolor och även privatpersoner.
Han turnerar Japan runt och även närliggande länder med sina workshops. Mikihikos som Kazane har översatt den svenska boken ”Att lära in matematik ute” till Japanska och de arbetar utifrån den metodiken.

Våra vänner från Japan har besökt Sverige flera gånger och under hösten 2018 samt 2019 fick två pedagoger från Excel förmånen att besöka Tobetsu på ön Hokkaido. Under de två besöken har de varit på flera förskolor och skolor i syfte att skapa ett utbyte mellan förskolor/skolor i Tobetsu och Excel. Vi kallar projektet LEK x TEC.

De största framgångarna har vi nått på NIshi Tobetsu school i Västra Tobetsu. Där sker redan nu utbyte mellan skolklasser i samma ålder.

Vi ser fram emot framtida besök här på Excel och ett gott samarbete mellan förskolor och skolor.

Back To Top